Zaloguj się

Falencki Włodzimierz

(pierwotnie: Feigenbaum; znany też jako William Falencki; 1913–1990), biznesmen finansista; działał w środowisku emigracji polskiej w Nowym Jorku (m.in. w latach sześćdziesiątych pełnił funkcję skarbnika Instytutu Józefa Piłsudskiego). Falencki i jego żona, aktorka i recytatorka Karin (Kara) Falencka związani byli z polskim środowiskiem kulturalno-artystycznym w Nowym Jorku, zajmowali się filantropią; serdecznie przyjaźnili się m.in. z Lechoniem, Wierzyńskimi i Wittlinami.