Zaloguj się

Apollinaire Guillaume właśc. Wilhelm Apolinaris Kostrowicki


Szablony użycia

Apollinaire’a
Apollinaireʼem