Zaloguj się

Kronika angielska: Prasa londyńska o polskich autorach

Zob. Londyńczyk [właśc. Juliusz Mieroszewski], Kronika angielska: Prasa londyńska o polskich autorach, „Kultura” 1951, nr 7–8. Autor zacytował fragment krytycznej recenzji biografii Chopina pióra Wierzyńskiego, jaka ukazała się na łamach „The Times Literary Supplement” z 18 maja 1951 r.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

notatki