Zaloguj się

Sabat czarownic

Artykuł G. Herlinga-Grudzińskiego, Sabat czarownic, „Wiadomości” 1951, nr 45 (293) z 11 listopada, był recenzją książki The Case of Comrade Tulayew (London 1951) pióra Victora Serge'a (właśc. Wiktora Lwowicza Kibalczicza; 1890–1947), rosyjskiego rewolucjonisty, byłego trockisty, który po wyjeździe w 1936 r. ze Związku Radzieckiego na Zachód zamieszkał początkowo w Belgii, a następnie w Paryżu i zaczął publikować relacje i analizy dotyczące rzeczywistości sowieckiej.


Nawiązania w dokumentach: