Zaloguj się

Anglicy o polskich doświadczeniach w Rosji

Anglicy o polskich doświadczeniach w Rosji: Edward Crankshaw, „Ziemia nieludzka”, Hugh Redwald Trevor-Roper, Zaproszenia do Moskwy, Bertrand Russell, „Inny świat”, „Wiadomości” 1951, nr 41 (289) z 14 października. Były to autoryzowane przedmowy do książek: Józefa Czapskiego, The Inhuman Land, Zbigniewa Stypułkowskiego, Invitation to Moscow oraz Gustawa Herlinga-Grudzińskiego A World Apart.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

wstępami