Zaloguj się

Wierzyński w Bostonie

W notatce Wierzyński w Bostonie zamieszczonej w „Kronice”, „Wiadomości” 1951, nr 48 (296) z 2 grudnia czytamy: „21 października b.r. odbył się wieczór Wierzyńskiego w Bostonie. Zagajał Wacław Jędrzejewicz, odczyt o Wierzyńskim wygłosił Henryk Tycner, sam poeta opowiedział jak pisał monografię Chopina i tom «Korzec maku», wreszcie Karin Tiche recytowała poezje Wierzyńskiego. Wieczór był naprawdę sukcesem (150 osób na sali, rekord jak na polonię [!] bostońską, i 60 egzemplarzy «Korca maku» sprzedanych na miejscu). Wydział slawistyki uniwersytetu Harvard (Cambridge, Mass.) wydał na cześć Wierzyńskiego obiad w harvardzkim Faculty Club, nadto nagrano w bibliotece uniwersyteckiej osiem wierszy Wierzyńskiego w jego własnym wykonaniu”. – Zob. też A. Jaros, Boston – Wierzyńskiemu, „Sprawa Polska” 1951, nr 3.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

wzmiankę