Zaloguj się

Kirkien Leszek

(1896–1978), dziennikarza, doktora prawa. W latach 1923–1931 był redaktorem i wydawcą łódzkich dzienników „Republika”, „Ilustrowana Republika”, „Express Ilustrowany” i „Kurier Poranny”, następnie dyrektorem agencji prasowej „Intercontinental”; w latach 1934–1936 był korespondentem oraz attaché prasowym w ambasadzie RP w Berlinie. Podczas II wojny światowej przebywał w Anglii; w latach 1945–1960 był dyrektorem i wieloletnim członkiem zarządu Fundacji „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”, w którym pisywał też pod pseudonimem Viking. W latach 1959–1960 wydawał w Londynie „Kuriera Polskiego”.Szablony użycia

Kirkienie
Kirkiena
Kirkien