Zaloguj się

Zarys historii wojskowości w Polsce

książka autorstwa Mariana Kukiela wydana po raz pierwszy w Warszawie w 1922 roku.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Dzieje wojska polskiego