Zaloguj się

Wykopalisko

wiersz Kazimierza Wierzyńskiego. Po raz pierwszy ukazał się w "Wiadomościach" w nr. 49 (192) 1949 roku z 4 grudnia


Szablony użycia

Wykopalisko
Wykopaliska