Zaloguj się

Ballada o poniedziałku

Wiersz Kazimierza Wierzyńskiego. Jego zapowiedź ukazała się w „Wiadomościach” 1949, nr 41 (184) z 9 października, a sam wiersz tamże, w nr. 43 (186) z 23 października.