Zaloguj się

Salon Wystawy Sztuk Pięknych w Warszawie, potem Wystawa Krajowa Sztuk Pięknych.

Warszawskie wystawy zaczęły funkcjonować w 1819 roku pod mecenatem władz Królestwa Polskiego (Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego), na mocy decyzji namiestnika królewskiego Józefa Zajączka.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Wystawie obrazów