Zaloguj się

January Suchodolski

Pochodzący z Grodna January Suchodolski (1797-1875), żołnierz wojsk Królestwa Polskiego (adiutant i protegowany gen. Wincentego Krasińskiego), powstaniec listopadowy, od roku 1832 zawodowy malarz, autor ponad 500 dzieł, tworzył pod wpływem Horacego Verneta, u którego studiował we Włoszech (gdzie w latach 1832-1836 nawiązał kontakty z artystami europejskimi i stworzył ośrodek polonijny). Po powrocie do kraju w 1837 roku uczestniczył w wystawach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lwowie, Petersburgu, Paryżu, Monachium i Wiedniu. Początkowo krytykowany ze względu na brak wykształcenia akademickiego, największe sukcesy osiągnął w latach 1840-1860. Nazywany „polskim Vernetem”, specjalizował się w tematyce batalistycznej (zwłaszcza z kampanii napoleońskich, np. Zdobycie wąwozu Samosierra z 1843 roku; na zamówienia ilustrował też rosyjskie kampanie wschodnie) oraz historycznej, ponadto malował sceny orientalne, pejzażowe i obyczajowe. Od roku 1860 corocznie brał udział w wystawach warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, którego był współzałożycielem.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Suchodolskiego
Suchodolski