Zaloguj się

Żydzi

jeden z ważniejszych dramatów społeczno-obyczajowych Józefa Korzeniowskiego (premiera lwowska w 1843, warszawska w 1845 roku).

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Żydów
komedia Korzeniowskiego