Zaloguj się

Państwo Snopińscy

Małżeństwo z powieści Elizy Orzeszkowej Na prowincji, Anna i Jerzy Snopińscy.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

państwo Jerzowie
kochani państwo Jerzowie
państwa Snopińskich
rodziców
kochani Państwo