Zaloguj się

Lederer Francis L.

(1898–1973), otolaryngolog. Ukończył w 1918 r. studia na University of Illinois w Chicago, następnie kontynuował je w Berlinie, Wiedniu i Pradze; od 1922 r. związany ze swą macierzystą uczelnią, w 1933 r. uzyskał tytuł profesora i był wieloletnim dziekanem Wydziału Otolaryngologii (Department of Otolaryngology of the University of Illinois); w 1967 r. przeszedł na emeryturę.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

dr Lederer