Zaloguj się

Fiszer Ludwik (Lunio)

(1890–1962), księgarz i wydawca; w 1920 został prezesem nowo powstałego Towarzystwa Wydawniczego „Ignis”, które wydawało wiele utworów młodych poetów, głównie skamandrytów; tu zostały wydane Wierzyńskiego tomy wierszy "Wiosna i wino" (wyd. 3 w 1921), "Wielka Niedźwiedzica" (1923) i "Pamiętnik miłości" (1925), oraz Lechonia "Rzeczpospolita Babińska. Śpiewy historyczne" (1920), "Karmazynowy poemat" (wyd. 2 rozszerzone 1922) i "Srebrne i czarne" (1924). Podczas okupacji niemieckiej (najpierw w konspiracji, a później za zezwoleniem władz niemieckich) wydawał książki dla dzieci i powieści rozrywkowe. Po wojnie, do 1953 r. kontynuował w Warszawie działalność księgarską i wydawniczą, później kierował antykwariatem „Domu Książki”.