Zaloguj się

Taubman Hyman Howard

(1907–1996), amerykański krytyk teatralny i muzyczny, od 1930 r. związany z działem muzycznym „The New York Times”, autor kilkunastu książek, głównie dotyczących muzyki (m.in. Opera: Front and Back, New York 1938; Music as a Profession, New York 1939), oraz wspomnień The Pleasure of Their Company. A Reminiscence (New York 1994)Szablony użycia

Taubmana