Zaloguj się

Messir

Messir, właśc. Messire (ze starofrancuskiego, wersja skrócona mre) – w średniowieczu był to tytuł zarezerwowany dla wyższych rodów francuskich feudałów. W późniejszych wiekach był on nadawany (w dokumentach oficjalnych, a potem w mowie codziennej) osobom wykonującym zawody o randze urzędowej (np. lekarz, sędzia, komornik), a także duchownym. W literaturze francuskiej XIX wieku czasem spotka się zwrot grzecznościowy messire jako synonim monsieur (używane w znaczeniu ‘jaśnie panie’, ‘panie’), jednak ich znaczenia nigdy się nie zlały.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Messir