Zaloguj się

Requiescat in pace!

Łac. Requiescat in pace!: ‘Niech spoczywa w pokoju!’. Formuła modlitwy za zmarłego, wykorzystywana podczas chrześcijańskich obrzędów pogrzebowych i utrwalana na nagrobkach.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Requiescat in pace!