Zaloguj się

Rotniczanka

(lit. Ratnyčia) Rzeka płynąca przez Druskienniki i wpływająca tamże do Niemna (Aneta Mazur)


prawy dopływ Niemna, uchodzi do niego w Druskienikach. Zob.: SGKP 9, s. 812. (Magdalena Kreft)


Szablony użycia

Rotniczanki
Rotniczanką