Zaloguj się

D***

Miejscowość z powieści Ostatnia miłość Elizy Orzeszkowej. Pod tym kryptonimem kryje się znane uzdrowisko Druskieniki (obecnie na Litwie).Miejscowość znajdowała się w powiecie grodzieńskim guberni grodzieńskiej. Położona nad Niemnem i Rotniczanką, od końca XVIII w. zaczęła przyciągać kuracjuszy do swych cennych wód mineralnych bromo-jodowo-solankowych, pensjonatów i urządzeń kuracyjnych. W Druskienikach toczyło się też aktywne życie towarzyskie i kulturalne. Zob.: SGKP 2, s. 167–168, a także: Stanisław Grzegorzewski, Przewodnik po Druskienikach i okolicy z trzydziestoma rysunkami, mapą i planem, Warszawa 1908. Orzeszkowa przebywała w Druskienikach parokrotnie: najpierw w dzieciństwie, razem z matką, potem w 1872 r. oraz schorowana pod koniec życia w latach 1904–1906. 


Linki:

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

D***
sławnej siłą uzdrawiającą miejscowości