Zaloguj się

Hugo Victor

(1802–1885), francuski pisarz i poeta, jeden z najważniejszych twórców literatury francuskiej. Szablony użycia

Wiktor Hugo
ów głęboki znawca wszystkich boleści ludzkich
Hugo