Zaloguj się

Nędznicy

Powieść Wiktora Hugo

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Jestem wśród ciemnicy; jedna istota, odchodząc, zabrała mi niebo.