Zaloguj się

Florinski Siergiej

(1873–1918), rosyjski i estoński kapłan prawosławny; pracował jako duszpasterz w Petersburgu i w Rakvere w Estonii; w latach 1904–1905 uczestniczył w wojnie rosyjsko-japońskiej w Mandżurii; w 1918 r. został aresztowany i za- mordowany w lesie; w 2003 r. został ogłoszony przez Kościół męczennikiem i świętym

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Florinskij