Zaloguj się

Frühling Bolesław Jan

(1892–1976), publicysta, krytyk teatralny, tłumacz (zob. biogram: WPPiBL, t. 2); w latach 1926–1938 sekretarz i sprawozdawca parlamentarny „Kuriera Polskiego”. Podczas II wojny światowej przebywał we Lwowie (publikował recenzje teatralne w „Czerwonym Sztandarze”), następnie w Warszawie, po powstaniu warszawskim zamieszkał w Krakowie, gdzie uczestniczył w pracach nad powołaniem „Dziennika Krakowskiego” (przekształconego w „Dziennik Polski”). Od 1945 r. członek PPR (od 1948 r. PZPR). W latach 1946–1950 w służbie dyplomatycznej, był attaché prasowym w Poselstwie RP w Bernie. Wydał wiele przekładów z literatury niemieckiej, szwajcarskiej, skandynawskiej; autor wspomnień teatralnych W moim kalejdoskopie (Warszawa 1964).


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Jacek Frühling