Zaloguj się

Marylski Eustachy Atanazy Józef

(1804–1871), od 1820 r. był uczniem Liceum Warszawskiego, mieszkał na pensji prowadzonej przez Mikołaja Chopina, ojca Fryderyka, na której spędził trzy lata. Pobyt ten i lata szkolne opisał w Pamiętniku opublikowanym w „Kurierze Warszawskim”. W 1826 r. ukończył studia prawnicze. W 1828 r. podróżował po krajach Europy Zachodniej, i zwiedzał zakłady penitencjarne i dobroczynne z myślą o wprowadzeniu reform w kraju. Od 1829 r. gospodarował w majątkach ziemskich na Mazowszu, które odziedziczył po ojcu. Autor tomu (w formie kalendarza) Wspomnienia zgonu zasłużonych w narodzie Polaków (Warszawa 1829). Szablony użycia

Marylski
Marylskiego