Zaloguj się

Floyar-Rajchman Henryk

(1893–1951), legionista, major WP, działacz polityczny (zob. biogram: PSB, t. 30). W 1939 r. wraz z Ignacym Matuszewskim uczestniczył w akcji ratowania polskiego złota. W 1940 r. został przeniesiony do rezerwy, a w 1941 r. postawiony przed komisją powołaną przez rząd gen. Władysława Sikorskiego do oceny kampanii 1939 r. Nie mogąc podjąć służby wojskowej bądź dyplomatycznej, w 1941 r. wyjechał z Londynu do Brazylii, skąd dotarł do Stanów Zjednoczonych. W 1942 r. uczestniczył w powołaniu Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, a w 1943 r. Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce (od 1947 r. do śmierci był jego wiceprezesem). W 1946 r. należał do inicjatorów powołania Związku Piłsudczyków oraz Skarbu Narodowego w Stanach Zjednoczonych.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Henryk
Henrykiem
Heniusia
Rajchman
Heniu
Heniusiem
Henia
Heniuś
Heniuchny
Wernyhora
Heniuchnę
Henryk Rajchman
Henrykowi
Rajchmanowskie „analizy sytuacji”
Floyara
Rajchmanem
Henryku
Henryka
Henryku Rajchmanie
H[enrykiem]
za tego rodzaju Heniusia
H.
H[enryk]
Rajchmana
Z. Rajchman
Rajch[mana]
Flojara