Zaloguj się

Londzin Wiktor, pseud. Jan Leszcza

(1918–1992), poeta, tłumacz (zob. biogram: WPPiBL, t. 5). Aresztowany podczas okupacji niemieckiej, został osadzony najpierw w obozie koncentracyjnym w Dachau, później w Gusen. Po zakończeniu wojny pozostał w zachodnich Niemczech. Początkowo przebywał w Ratyzbonie i współpracował z miejscowym biuletynem informacyjnym „Dziennik Polski”. Następnie na uniwersytecie w Monachium studiował prawo i nauki polityczne. W tym czasie był współorganizatorem Związku Pisarzy Polskich w Niemczech i późniejszego Polskiego Klubu Literackiego. W latach 1947–1949 był wydawcą dodatku literackiego do tygodnika „Kronika” (Frankfurt nad Menem) oraz współwydawcą pisma „Student Polski na Obczyźnie” (Monachium). Debiutował jako poeta w 1947 r. tomem Czas obłąkany wydanym w Monachium. W 1951 r. przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i osiadł w Chicago, od 1959 r. mieszkał w Los Altos w Kalifornii.


Nawiązania w dokumentach: