Zaloguj się

Dreyfus Alfred

(1859–1935), kapitan francuskiego sztabu generalnego, pochodzenia żydowskiego; w 1894 r. został aresztowany i oskarżony o szpiegostwo na rzecz Niemiec, w następnym roku zdegradowany i skazany na dożywotnie zesłanie na Wyspę Diabelską u wybrzeży Gujany Francuskiej; w latach 1897–1899 publiczna kampania na rzecz rewizji wyroku doprowadziła do jego uchylenia; w 1906 r. został zrehabilitowany. Na przełomie XIX i XX w. tzw. sprawa Dreyfusa podzieliła opinię publiczną i spowodowała ostrą walkę polityczną we Francji, stanowiąc ważny moment kształtowania się nowoczesnego antysemityzmu


 Szablony użycia

Dreyfusa