Zaloguj się

Zapiski sowieckie: Partia szachów

utwór Gustawa Herlinga-Grudzińskiego publikowany w „Wiadomościach” 1949, nr 50 (193) z 11 grudnia


Nawiązania w dokumentach: