Zaloguj się

I Leninowi świeczkę...

artykuł Zygmunta Nowakowskiego z „Wiadomości” 1949, nr 50 (193) z 11 grudnia. – zawierający ostrą krytykę londyńskiego tygodnika „Życie”, na którego łamach, według Nowakowskiego, dowodzono, że komunizm jest mniejszym złem niż kapitalizm.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Świeczkę Leninowi