Zaloguj się

Frankenstein Alfred Victor

(1906–1981), pedagog, w latach 1934–1965 krytyk muzyczny i artystyczny w „The San Francisco Chronicle”; jeden z najgłośniejszych ówczesnych krytyków muzycznych w Stanach Zjednoczonych; jego recenzja biografii Chopina pióra Wierzyńskiego ukazała się w: „The New York Herald Tribune Book Review” z 27 listopada 1949 r.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Frankensteina