Zaloguj się

Sykes Gerald

(1904–1984), amerykański pisarz, filozof i krytyk, publikujący m.in. w „The New York Times Book Review”, „The Nation” i „New Republic”. Studiował na University of Cinninnati University i Columbia University oraz na Sorbonie. W latach 30. XX wieku związany był z grupą artystów i intelektualistów skupionych wokół Georgii O’Keeffe; wykładał na Columbia Uniwersity. W czasie II wojny światowej pracował dla Ofiice of War Information w północnej Afryce. Autor m.in. powieści The nice American (London 1951) oraz rozpraw filozoficznych The Hidden Remnant (London 1962), The Cool Millennium (Englewood Cliffs 1967) i Alienation: The Cultural Climate of Our Time (New York 1964) 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Sykesa