Zaloguj się

Bobrowski Tadeusz

(1829–1894), właściciel ziemski, wuj i wychowawca Józefa Korzeniowskiego (Josepha Conrada); ukończył studia prawnicze na uniwersytecie w Kijowie; był autorem Pamiętników (Lwów 1900), będących ważnym źródłem do dziejów szlachty polskiej Podola, Wołynia i Ukrainy. Szablony użycia

Bobrowskiego