Zaloguj się

Folkierski Władysław

(1890–1961), historyk literatury, romanista, polityk (zob. biogram: WPPiBL, t. 2). Po wybuchu wojny wyjechał do Anglii; na emigracji wchodził w skład Rady Narodowej (1940–1941) oraz rządu RP na uchodźstwie; kierował resortem prac kongresowych (1944–1947) oraz wyznań religijnych i oświecenia publicznego (1947– 1949) w rządzie Tomasza Arciszewskiego. W 1948 r. był organizatorem i następnie prezesem Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie; brał udział w pracach Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. W latach 1949–1954 był członkiem Rady Politycznej, a od 1954 r. członkiem Tymczasowej Rady Jedności Politycznej.


Szablony użycia

Folkierskim
Folkierskiego Polskość Chopina
Folkierskiego