Zaloguj się

Rodman Selden

(1909–2002), amerykański poeta, prozaik, krytyk; Wierzyński pisał o nim w Pamiętniku poety: „Po wojnie zaprzyjaźniłem się z pisarzem amerykańskim Seldenem Rodmanem. Pisze on wiersze, wydaje antologie, jest krytykiem plastycznym, zbiera obrazy prymitywistów z Haiti” (K. Wierzyński, Pamiętnik poety, oprac. P. Kądziela, Warszawa 1991)


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Selden Rodman