Zaloguj się

Giełgud Adam

(1832–1920), urzędnik, publicysta (zob. biogram: PSB, t. 7). Jego rodzina wywodziła się ze Żmudzi, wydalona przez rząd pruski, w latach trzydziestych XIX wieku osiadła w Anglii. Ukończył prawo na uniwersytecie w Londynie, od 1856 r. służył w Ministerstwie Wojny. W latach 1860–1864 pracował w Agencji Londyńskiej Hotelu Lambert. W 1887 r. po raz pierwszy przybył do Krakowa, odwiedził też Zakopane, gdzie w następnych latach spędzał wakacje. W 1899 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Krakowie, publikował nadal dużo o Polsce w prasie angielskiej. W 1914 r. władze nakazały mu wyjazd do Wiednia, a potem do Szwajcarii, osiadł w Vevey, gdzie zmarł.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Adama Giełguda