Zaloguj się

Wittlin Tadeusz

(1909–1998), prozaik, poeta, publicysta (zob. biogram: WPPiBL, t. 9). Więzień Workuty, zwolniony latem 1941 r., żołnierz Armii Polskiej, wraz z nią ewakuowany na Środkowy Wschód. Redagował „Orła Białego”. Brał udział w kampanii włoskiej, po demobilizacji zamieszkał w Anglii, w 1952 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, mieszkał najpierw w Nowym Jorku, od 1958 r. w Waszyngtonie. Współpracował z Głosem Ameryki, Radiem Wolna Europa, prasą emigracyjną.Szablony użycia

T[adeusza] Wittlina
Wittlin (Tadeusz)