Zaloguj się

Herling-Grudzińska Krystyna, z d. Stojanowska, 1° voto Domańska

(1915–1952), artystka malarka; ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Po klęsce wrześniowej 1939 r. wraz z pierwszym mężem Witoldem Domańskim, dziennikarzem, udało jej się wyjechać z Polski i przez Węgry i Jugosławię dotarła na Bliski Wschód; podjęła pracę w kantynie Brygady Karpackiej, Domański był korespondentem wojennym i publikował w prasie 2. Korpusu (po wojnie zamieszkał w Republice Południowej Afryki). Gustawa Herlinga-Grudzińskiego poznała w czasie wojny w Rzymie, ślub wzięli w Ankonie (świadkiem był Zygmunt Hertz). Po wojnie pracowała jako modelka w Akademii Sztuk Pięknych w Londynie. Popełniła samobójstwo 3 listopada 1952 r., w dwa tygodnie po wyjeździe Gustawa z Londynu do Monachium, gdzie podjął pracę w Radiu Wolna EuropaSzablony użycia

żony Herlinga
Herlingowej
p. Herlingowej