Zaloguj się

Waking at Night

wiersz Kazimierza Wierzyńskiego w przekładzie E. McFall opublikowany z zbiorze: K. Wierzyński, Selected Poems, ed. C. Mills, L. Krzyżanowski, New York 1959, s. 19


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Budzę się w nocy