Zaloguj się

The Song of Amundsen

wiersz Kazimierza Wierzyńskiego. W przekładzie F. Bauera-Czarnomskiego ukazał się w „The Poetry Review” 1929, nr 2, s. 107–108


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Pieśni o Amundsenie