Zaloguj się

Fryling Jan

(1891–1977), dyplomata, krytyk literacki, eseista (zob. biogram: WPPiBL, t. 2), od 1922 r. pracownik MSZ (m.in. przebywał na placówkach dyplomatycznych RP w Japonii, Chinach, Indochinach), od 1950 r. współpracownik „Wiadomości”. W 1956 r. zamieszkał w Nowym Jorku, współpracował z Radiem Wolna Europa, w 1964 r. został dyrektorem Instytutu Józefa Piłsudskiego, redagował też „Biuletyn N”, wydawany przez Instytut.


Szablony użycia

Jana Frylinga
Fryling