Zaloguj się

Pieśń Kołodzieja/ Piosnak Kołodzieja

Wiersz Karola Bołoza Antoniewicza (1807-1852), jezuickiego kaznodziei, pisarza ludowego i poety pochodzenia ormiańskiego, popularnego twórcy pism dydaktycznych i religijnych publikowanych w latach 1828–1899. Pierwodruk utworu w Obrazkach z życia ludu wiejskiego dla szkółek wiejskich (Lwów 1850; tu jako wiersz bez tytułu, w obrazku Kwestarz), przedruk w Poezjach (Kraków 1861) pod tytułem Piosnka Kołodzieja

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Kolo goni, koło dzwoni, Aż pęknie i stanie: Serce boli, myślą goni, Aż i bić przestanie. Bo przez różne progi, drogi Kolo się potoczy, Czyś bogaty, czyś ubogi Śmierć cię w grób zatoczy. Różne sprychy w mojem kole, Różne życia chwile: Różne szczęścia, różne bole 1 Ucichną w mogile.