Zaloguj się

Jerzy Snopiński

Postać z powieści "Na prowincji" Elizy Orzeszkowej

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Jerzy Snopiński
Snopiński
mężczyzna lat przeszło pięćdziesięciu
dzierżawca Adampola
Jerzy!
pan Jerzy
państwo Snopińscy
gospodarz
pana Jerzego
gospodarza domu
hultajem
złote serce
dzierżawcy
dzierżawca
papo
papa
ojca