Zaloguj się

Korzybski Alfred

(1879–1950), filozof (zob. biogram: PSB, t. 14), szkołę średnią ukończył w Warszawie, w latach 1901–1904 studiował na Wydziale Chemii w Warszawskim Instytucie Politechnicznym, studia kontynuował w Niemczech i we Włoszech. Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do armii rosyjskiej, przydzielony do służby wywiadowczej został wysłany do Kanady i Stanów Zjednoczonych, gdzie był ekspertem od broni artyleryjskiej. Po 1917 r. pozostał w USA, w 1940 r. uzyskał obywatelstwo. Był twórcą tzw. semantyki ogólnej, wydał blisko 40 publikacji poświęconych teorii języka, filozofii, psychoterapii. Zmarł 1 marca 1950 r. w Sharon (Connecticut).Szablony użycia

Korzybski
Korzybskiego