Zaloguj się

Utwory zebrane (Kazimierza Wierzyńskiego)

Pierwsze wydanie (z 1929 r.) ukazało się nakładem Księgarni F. Hoesicka, wydania następne (wyd. 2–6), powiększone opublikowało Wydawnictwo J. Przeworskiego w Warszawie w latach 1933–1939. Szablony użycia

Utwory zebrane
Wiersze zebrane