Zaloguj się

Ketling-Hessling

Szkot osiadły w Polsce, postać z powieści historycznych H. Sienkiewicza Potop i Pan Wołodyjowski.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Szkocie Ketlingu