Zaloguj się

Dobra hrabiny X

Rejon geograficzny w powieści Na prowincji. Potraktowane faktograficznie, informacje te mogą wskazywać na strony rodzinne Orzeszkowej (właśnie w okolicach Milkowszczyzny, Kamionki i Skidla Puszcza Grodzieńska, zajmująca północną część powiatu, podchodziła najbliżej Niemna) albo na nadniemeńskie tereny Mińszczyzny lub Wileńszczyzny. Żyzne, pszeniczne grunty znajdowały się m.in. w powiecie grodzieńskim, kobryńskim i nowogrodzkim (zob. SGKP 2, s. 833; 6, s. 471)

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

dobra hrabiny X
majątek