Zaloguj się

jendor

Jendor (przest., gwar.) – ‘indor, indyk’.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

jendor