Zaloguj się

in gratiam

in gratiam (łac.) – ‘z powodu, ze względu na’.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

in gratiam